14 kalenderdagen Herroepingsrecht

Bij De zwangerschapspiercing.nl  kun je een artikel binnen 14 kalenderdagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet is en indien mogelijk in de oorspronkelijke verpakking. Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en indien mogelijk de verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

heeft na de dag van ontvangst van het product 14 dagen bedenktijd. Vanaf het moment van annulering moet u de aankoop binnen 14 dagen terugsturen. Wij zullen het volledige aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten binnen 14 dagen aan u terugbetalen. Kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening

De terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze waarmee u de bestelling heeft afgerekend.

Uitsluiting retourrecht

Gedragen piercings kunnen niet worden geretourneerd. Het product wordt geleverd in een transparante verpakking waardoor u het product kunt beoordelen zonder deze uit de verpakking te halen.

Klaarmaken retourzending

  1. Het pakket dient voldoende gefrankeerd geretourneerd te worden. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender
  2. Geaccepteerde retour gestuurde producten welke binnen de garantie vallen worden omgeruild voor werkende exemplaren.
  3. De gemiddelde tijd die nodig is voor een accurate afhandeling van een retour gezonden artikel bedraagt gemiddeld één week.
  4. Wij adviseren u te kiezen voor een verzendmethode met track en trace mogelijkheid, op deze wijze kan tijdens het transport nagegaan kan worden waar het pakket zich bevindt. Ook in geval van verlies kan dan nagegaan worden waar het pakket zich bevindt.